بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی سیب

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه ، یقه ، ریشه عملا در همه کشور های سیب خیز جهان شیوع دارد. خسارت این بیماری در کشورهای خارج که اغلب از پایه های کوتاه سیب استفاده میکنند بیشتر است.

ادامه مطلب

پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی

اولین علایم بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی زمانی که میوه گوجه‌فرنگی به مرحله بلوغ سبز رسیده باشد دیده می‌شود. این علایم شامل زرد شدن برگ‌های پیر…

ادامه مطلب

بیماری های گیاهی

بیماری های گیاهی

سلامت و بهبود رشد گیاهان در درجه اول مورد توجه کسانی است که به کاشت گیاهان ، تهیه و توزیع فرآورده‌های گیاهی اشتغال دارند. میزان رشد و باروری گیاهان به فراهم بودن آب و مواد غذایی در خاک و تامین …

ادامه مطلب