پوسیدگی-فیتوفتورایی-طوقه-یقه-ریشه-سیب1

بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی سیب

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه ، یقه ، ریشه عملا در همه کشور های سیب خیز جهان شیوع دارد. خسارت این بیماری در کشورهای خارج که اغلب از پایه های کوتاه سیب استفاده میکنند بیشتر است.

ادامه مطلب

پوسیدگی-طوقه-و-ریشه-فوزاریومی-گوجه-فرنگی3

پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی

اولین علایم بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی زمانی که میوه گوجه‌فرنگی به مرحله بلوغ سبز رسیده باشد دیده می‌شود. این علایم شامل زرد شدن برگ‌های پیر…

ادامه مطلب

دسته-بندی-مقالات22
cat1
cat10
cat9
cat4
cat8
cat5
cat3
cat2
cat6
cat7